MUSIC and SOUNDS
homepage

Naast mijn werk als beeldend kunstenaar heeft de muziek mij altijd gefascineerd. Ik ben een jaar na de oorlog geboren en groeide op in Amsterdam. Na tijdens mijn jeugd in verschillende cover-bandjes basgitaar gespeeld te hebben, had ik behoefte aan wat meer bevredigende en creatievere muziekvormen. Ik probeerde andere instrumenten uit zoals de saxofoon, klarinet, keyboards, mondharmonica enz. en maakte ook geluidsmachines. Ik speelde in meerdere groepen en met vele individuele muzikanten en maakte composities met behulp van tape en computer. 
Mijn laatste samenwerkingen waren met het Trans Industrial Toy Orchestra (TITO) en beeldend kunstenaar/ performer/ improvisator Peter Kastner (PAAK) uit Hamburg, met wie ik sinds 2000 een onafgebroken samenwerkingsrelatie heb (We opereren reeds jaren onder de naam Sonic Toy Lab.) We maaakte een LP samen met Ine Ophof (Alzheimer Underground ) en een met  
Kommisar Hjuler & Frau.
Daarnaast verschillende CD's o.a. met RLW en: RLW , Future Duck en anderen.

Op deze link vind je allerlei vrij downloadbare files uit mijn werk op het Internet Archive
En hier kun je mijn bijdragen aan het
permaREV Platten label vinden.


Next to my work as visual artist, music always fascinated me. I was born one year after the war and grew up in Amsterdam. After having played in my younger years bass guitar in several Dutch cover bands, I looked out for some more satisfying and creative forms of music. I  tried out other instruments like saxophone, clarinet, keyboards, mouth harmonica and so on and also made sound machines. I played in several groups and with many individual musicians and made compositions with tape and computer. 
My latest collaborations were with the Trans Industrial Toy Orchestra (TITO) and visual artist/ performer/ improviser Peter Kastner from Hamburg, with whom I have since 2000 an ungoing collaborative relationship. (We operate for years as
Sonic Toy Lab.) We made one LP together with Ine Ophof  (Alzheimer Underground)  and one with   Kommisar Hjuler & Frau.
As well as several CD's a.o. with RLW and: RLW , Future Duck and others.

On this link you will find all kind of free downloadable files of my work on the Internet Archive
And here you can find my attributions to CD's on the
permaREV Platten label
Met de SONIC TOY COMPOSER kun je jouw eigen instant compositie maken.

klik op onderstaand plaatje

 sonic toy
En dat kun je ook met de SUPERFLU SOUND COMPOSER

SoundComposer


Of de SUPERFLU GUITAR COMPOSER


Superflu Guitar Composer

                                                           

Document made with Nvu