MUSIC and SOUNDS
homepage

Naast mijn werk als beeldend kunstenaar heeft de muziek mij altijd gefascineerd. Ik ben een jaar na de oorlog geboren en groeide op in Amsterdam. Na tijdens mijn jeugd in verschillende cover-bandjes basgitaar gespeeld te hebben, had ik behoefte aan wat meer bevredigende en creatievere muziekvormen. Ik probeerde andere instrumenten uit zoals de saxofoon, klarinet, keyboards, mondharmonica enz. en maakte ook geluidsmachines. Ik speelde in meerdere groepen en met vele individuele muzikanten en maakte composities met behulp van tape en computer. 
Mijn laatste samenwerkingen waren met het Trans Industrial Toy Orchestra (TITO) en beeldend kunstenaar/ performer/ improvisator Peter Kastner uit Hamburg, met wie ik sinds 2000 een onafgebroken samenwerkingsrelatie heb. We maaakte een LP samen met Ine Ophof (Alzheimer Underground ) en een met  
Kommisar Hjuler & Frau. Daarnaast verschillende CD's o.a. met RLW en: RLW  ,Future Duck en anderen. De laatste jaren beperk ik me meer en meer tot de gitaar.

vrije downloads  op het
Internet Archive

 bijdragen aan CD's op het
permaREV Platten
label


Next to my work as visual artist, music always fascinated me. I was born one year after the war and grew up in Amsterdam. After having played in my younger years bass guitar in several Dutch cover bands, I looked out for some more satisfying and creative forms of music. I  tried out other instruments like saxophone, clarinet, keyboards, mouth harmonica and so on and also made sound machines. I played in several groups and with many individual musicians and made compositions with tape and computer. 
My latest collaborations were with the Trans Industrial Toy Orchestra (TITO) and visual artist/ performer/ improviser Peter Kastner from Hamburg, with whom I have since 2000 an ungoing collaborative relationship. We made one album together with Ine Ophof  (Alzheimer Underground )  and one with  
Kommisar Hjuler & Frau.
As well as several CD's a.o. with RLW and: RLW  ,Future Duck and others. The last years I more and more limit myself to the guitar.


attributions to CD's on the
permaREV Platten label
Met de SONIC TOY COMPOSER kun je jouw eigen instant compositie maken.
klik op onderstaand plaatje

 sonic toy
En dat kun je ook met de SUPERFLU SOUND COMPOSER

SoundComposer


Of de SUPERFLU GUITAR COMPOSER


Superflu Guitar Composer


                                                           

Document made with Nvu